Neroa-sfeer-16_edited.jpg

OVER NEROA

"Neroa helpt partijen, binnen energie en logistiek, om hun innovaties sneller en effectiever in de markt te brengen. Door als belangeloze derde partij te fungeren als procesbegeleider mét inhoudelijke kennis in de techniek, kan Neroa de brug slaan tussen overheid, onderwijs en ondernemers."

—  Jeroen Jansen

Neroa-sfeer-8.jpg

Bewoners van Ooststellingwerf hebben door de implementatie van Neroa van het open source energiemanagementsysteem inzicht gekregen in hun energieverbruik. In samenwerking met TNO is dit systeem ontwikkeld en overgedragen aan de gemeente. Meer weten? Klik hier!

ianos-image08-1024x666.jpg

IANOS is een Europees project. Neroa werkt mee in dit project door energie gerelateerde apparaten op Ameland te ontsluiten op het zogenaamde ‘DefPi-platform’, om zo de flexibiliteit ten behoeve van het eiland te kunnen gebruiken. Meer info? Klik hier!

Neroa-sfeer-14_edited.jpg

Gemeente Groningen gaat in 2025 de transitie maken naar emissievrije logistiek in de binnenstad. Neroa helpt ondernemers uit de binnenstad om deze transitie mogelijk te maken door ontwikkeling van nieuwe concepten. Benieuwd hoe? Klik hier!