Neroa

Onze klant heeft een optimalisatiealgoritme ontwikkeld die verschillende energieobjecten binnen een gebouw aan moet sturen. We hebben dit algoritme geimplementeerd en getest op werking. Niet alleen monitoring (op basis van deze data worden beslissingen genomen) maar dus ook aansturing van de energie objecten is een belangrijk onderdeel van dit project.

 

Visie en missieontwikkeling voor een gemeente voor >10.000 aansluitingen.

De gemeente heeft verschillende projecten gestart om energie te besparen en om co2 te reduceren. De projecten hebben niet alleen betrekkiing op de huishoudens, maar op het gehele energiesysteem van de gemeente. Ook MKB bedrijven en grotere initiatieven (zoals een zonnepark) passen in het systeem.

De gemeente heeft Neroa gevraagd om een Smart Grid strategie en een architectuur te ontwikkelen die  zowel de huidige projecten bundeld en dat nieuwe projecten (eenvoudig) zijn aan te sluiten.

Het resultaat is een toekomstvaste visie en ontwerp van het Smart Grid voor de gemeente inclusief de eerste versie van de backoffice met hardware voor de locaties om energiedata te ontsluiten.

Voor verschillende energy apparaten hebben we de standaard zgn 'Energy flexibility Interface'  (EFI) ontwikkeld. Deze interface maakt het mogelijk om apparaten eenduidig met een energy management systeem te laten communiceren.

Voorbeelden van energie apparaten waar we een dergelijke interface voor hebben ontwikkeld zijn:

  • Brandstofcellen
  • micro-wkk (HRe-ketel)
  • Omvormers (PV)
  • Batterij Management systemen
  • Slimme meters

Voor een van onze industrie klanten hebben we een data collectie oplossing gebouwd. Voor verschillende huishoudens verzamelen we data van verschillende energieobjecten binnen het huis. Daarna wordt de data verstuurd naar de backoffice. Via de backoffice kan onze klant analyses uitvoeren voor de doorontwikkelingen van het product. Gebruikt technieken zijn Kibana, Raspberry Pi, Elastic Search en MTTQ.